Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r o zmianie imienia i nazwiska

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-28 15:52:10.
 Zawarcie Małżeństwa konkordatowego

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-25 10:45:45 | Data modyfikacji: 2022-04-14 08:34:54.
 Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-25 11:45:04.
 Zawarcie małżeństwa cywilnego

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-25 13:21:08.
Data wprowadzenia: 2019-06-25 13:21:08
Opublikowane przez: Administrator