Kanalizacja sanitarna, wodociągi wiejskie

Kanalizacja sanitarna, wodociągi wiejskie

Decyzja wywóz niczystości MPGK Mielec

Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dla MPGK Mielec. Decyzję czytaj w załączniku.

 
mpgk.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2017-11-20 10:19:25.
Decyzja wywóz niczystości AKPOL Radomyśl Wlk.

Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dla AKPOL Radomyśl Wielki. Decyzję czytaj w załączonym pliku.

 
akpol.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2017-11-20 10:36:27 | Data modyfikacji: 2017-11-20 10:37:42.
Decyzja o zatwierdzeniu taryf na rok 2018

Decyzja PGW Wody Polskie w Rzeszowie w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres 3 lat. Decyzję czytaj w załączniku.

 
woka.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-06-07 11:53:46 | Data modyfikacji: 2017-11-20 10:37:42.

Zobacz:
 Dowody osobiste .  Ewidencja ludności .  Aktualności .  Urząd Stanu Cywilnego .  Informacja o wykonaniu budżetu .  Oświata (stypendia, dowozy) .  Ewidencja działalności gospodarczej .  Koncesje alkoholowe .  Inwestycje, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne .  Rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska .  Gospodarka komunalna (czynsz, opłata za wodę), oświetlenie uliczne .  Drogownictwo .  Zamówienia publiczne .  Melioracja, Gminna Spółka Wodna .  Podatki i opłaty lokalne .  Informacja publiczna . 
Data wprowadzenia: 2018-06-07 11:53:46
Opublikowane przez: Administrator
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Gawłuszowice
ul. Gawłuszowice 5A
39-307 Gawłuszowice
Wójt Gminy
Jan Nowak
Kontakt:
Tel: (17) 774-42-83
Fax: (17) 774-42-82
e-mail: gmina@gawluszowice.pl