Przyjęcie wniosku i wydanie dowodu osobistego - procedura

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-28 13:39:52.
 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-28 13:45:36.
Data wprowadzenia: 2018-05-28 13:45:36
Opublikowane przez: Administrator