Statut Gminy Gawłuszowice wraz z uprawnieniami do
reprezentowania.

Statut Gminy Gawłuszowice czytaj w załączniku.

 Statut i umocowanie osób reprezentujących.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-02-09 11:25:22.
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
2021-2025.
 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY GAWŁUSZOWICE NA LATA 2021 2025.docx

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-03-29 13:04:18.
Strategia rozwoju ponadlokalnego Dorzecze Wisłoki
na lata 2022-2030
 Strategia Rozwoju Ponadlokalnego.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-06-14 07:06:43 | Data modyfikacji: 2022-06-14 07:09:59.
Data wprowadzenia: 2022-06-14 07:06:43
Data modyfikacji: 2022-06-14 07:09:59
Opublikowane przez: Administrator