Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego

Program współpracy na rok 2017

Wójt Gminy Gawłuszowice podaje do publicznych konsultacji "program współpracy Gminy Gawłuszowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2017"


Program, ankieta w załaczniku

 
pr2017.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2016-10-07 14:01:54.
konkurs ofert na dostarczenie żywności.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.


Wójt Gminy Gawłyszowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o nazwie "Wspieranie działan mających na celu poprawę sytuacji rodzin poprzez dostarczenie żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Gawłuszowice".


Pełna treść ogłoszenia czytaj w załączonym pliku.


 

 
bank.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2017-06-21 13:55:04 | Data modyfikacji: 2017-06-21 13:59:19.
WYNIK KONKURSU OFERT NA DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI
 
Wójt Gminy Gawłuszowice podaje do publicznej wiadomości wynik otwartego konkursu na dostarczanie żywności

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2017-07-21 08:30:07 | Data modyfikacji: 2017-06-21 13:59:19.
Data wprowadzenia: 2017-07-21 08:30:07
Opublikowane przez: Administrator
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Gawłuszowice
ul. Gawłuszowice 5A
39-307 Gawłuszowice
Wójt Gminy
Jan Nowak
Kontakt:
Tel: (17) 774-42-83
Fax: (17) 774-42-82
e-mail: gmina@gawluszowice.pl