Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego

Program współpracy na rok 2017

Wójt Gminy Gawłuszowice podaje do publicznych konsultacji "program współpracy Gminy Gawłuszowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2017"


Program, ankieta w załaczniku

 pr2017.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2016-10-07 14:01:54.
konkurs ofert na dostarczenie żywności.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.


Wójt Gminy Gawłyszowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o nazwie "Wspieranie działan mających na celu poprawę sytuacji rodzin poprzez dostarczenie żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Gawłuszowice".


Pełna treść ogłoszenia czytaj w załączonym pliku.


 

 bank.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2017-06-21 13:55:04 | Data modyfikacji: 2017-06-21 13:59:19.
WYNIK KONKURSU OFERT NA DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI
 Wójt Gminy Gawłuszowice podaje do publicznej wiadomości wynik otwartego konkursu na dostarczanie żywności

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2017-07-21 08:30:07.
Ogłoszenie konkursu na 2018r.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej o nazwie "Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży poprzez prowadzenie zajęć piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach i turnirjach".


Dokumentacja konkursowa do pobrania w załączonym pliku .

 konkurs 2018.rar

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-02-22 12:10:34.
Wyniki konkursu 2018r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechnania kultury fizycznej.


Pełna treść ogłoszenia w załączonym pliku.

 wynik18.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-03-22 12:46:20.
Sprawozdanie za rok 2017.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017r. w Gminie Gawłuszowice.


Sprawozadnie czytaj w załączonym pliku.

 op18.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-03-29 08:06:18.
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej o nazwie "Wspieranie działąń mających na celu poprawę sutuacji rodzin poprzez dostarczanie żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Gawłuszowice.


Pełna treść ogłoszenia na stronie www.gawluszowice.pl/informator/organizacje pozarządowe .

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-29 12:37:13.
Konsultacje programu wspólpracy na rok 2018.

Wójt Gminy Gawłuszowice przedstawia do konsultacji "Program wspólpracy Gminy Gawłuszowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2018."


Program czytaj w załączonym pliku.

 pw2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-11-05 12:27:33.
Data wprowadzenia: 2018-11-05 12:27:33
Opublikowane przez: Administrator