OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 Przebudowa drogi gminnej nr 10 3351R Wola Zdakowska - Młodochów

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-10-14 14:51:09 | Data modyfikacji: 2020-10-15 08:01:18.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w
przetargu rozbiórka i budowa przepustów.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie rozbiórka i budowa nowych przepustów w miejscowości Krzemienica Gmina Gawłuszowice.


Informację czytaj w załączonym pliku.

 inpr.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-10-16 12:58:34.
Unieważnienie postępowania droga nr 103351R Wola
Zdakowska.

Zawiadomienie o unieważnmieniu postępowania na zadanie "Przebudowa drogi gminnej 103351R Wola Zdakowska - Młodochów na odcinku od skrzyżowania z drogą woj. nr 982 do skrzyżowania z drogą gminną nr 103354 R o długości 973,00 mb w m.Wola Zdakowska"


Zawiadomienie czytaj w załączonym pliku.

 zawp.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-10-30 10:02:10.
Ogłoszenie przetarg na przebudowę drogi w
miejscowości Wola Zdakowska.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na zadanie pn;" przebudowa drogi gminnej nr 103351R Wola Zdakowska _ Młodochów na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 982 do skrzyżowania z droga gminna nr 10 3354R o długości 973 mb w m.Wola Zdakowska.


Dokumentacja i ogłoszenie do pobrania na stronie Gminy Gawłuszowice www.gawluszowice.pl/zamówienia publiczne/ pow.30000 euro

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-11-02 12:32:01.
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z
TERENU GMINY GAWŁUSZOWICE W 2021 ROKU

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załączniki 3-11 do SIWZ

Załącznik Nr 12 do SIWZ

 OGŁOSZENIE

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-11-13 09:46:26 | Data modyfikacji: 2020-11-13 09:55:18.
INFORMACJA
 Wójta Gminy Gawłuszowice z otwarcia ofert na przebudowę drogi gminnej Nr 10 3351R Wola Zdakowska - Młodochów.

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-11-18 11:55:12.
ZAWIADOMIENIE
 o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej nr 10 3351R Wola Zdakowska - Młodochów

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-11-19 11:54:23.
Informacja z otwarcia ofert na "Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych c terenu
Gminy Gawłuszowice na rok 2021.

Informacja na podstawie art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 .01.2004r. Prawo zamówień publicznych czytaj w załączonym pliku.

 inod21.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-11-23 12:32:05.
Zawiadomienie o wyborze oferty na odpady 2021r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie " Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gawłuszowice " na rok 2021.


Zawiadomienie czytaj w załączonym pliku.

 wod21.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-11-30 10:20:30.
Data wprowadzenia: 2020-11-30 10:20:30
Opublikowane przez: Administrator