gawluszowice.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Gawłuszowice www.gawluszowice.pl
Kanalizacja sanitarna, wodociągi wiejskieZałatwianie spraw strona główna 

Zobacz:
   Dowody osobiste
   Ewidencja ludności
   Aktualności
   Urząd Stanu Cywilnego
   Informacja o wykonaniu budżetu
   Oświata (stypendia, dowozy)
   Ewidencja działalności gospodarczej
   Koncesje alkoholowe
   Inwestycje, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne
   Rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska
   Gospodarka komunalna (czynsz, opłata za wodę), oświetlenie uliczne
   Drogownictwo
   Zamówienia publiczne
   Melioracja, Gminna Spółka Wodna
   Podatki i opłaty lokalne
   Informacja publiczna
   deklaracja dostępności
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
  Biuletyn Informacji Publicznej - gawluszowice.bip.gmina.pl